ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,16:53  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,16:31  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2561,16:07  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 8
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:21  อ่าน 2111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 7
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:16  อ่าน 2151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรมมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:15  อ่าน 2139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:14  อ่าน 1975 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:12  อ่าน 2016 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:09  อ่าน 2064 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:06  อ่าน 1991 ครั้ง
รายละเอียด..