ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2561,16:07  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2561,12:15  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 8
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:21  อ่าน 2095 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 7
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:16  อ่าน 2129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรมมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:15  อ่าน 2119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:14  อ่าน 1952 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:12  อ่าน 1999 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:09  อ่าน 2045 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,16:06  อ่าน 1973 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมจัดรอบ 3 มีเฉลย หน่วยที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางรัชณี รักนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,15:18  อ่าน 1965 ครั้ง
รายละเอียด..