ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ครู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (อ่าน 470) 21 ก.ค. 58
เอกสารหลักสูตร (อ่าน 1948) 03 ธ.ค. 55
แบบ ปกของโรงเรียน (อ่าน 2193) 03 ธ.ค. 55
กำหนดการทดสอบความรู้ตามมาตราฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ (อ่าน 1962) 09 พ.ย. 55
สพม.41 แจ้งประชาสัมพันธุ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1868) 29 ต.ค. 55
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน สพม.41 (อ่าน 2217) 29 ต.ค. 55
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ (อ่าน 1484) 24 มิ.ย. 54
แนวปฏิบัติในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 1525) 20 มิ.ย. 54