ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ครู
แนวปฏิบัติในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่า ตามที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานนะนั้น
 
ก.ค.ศ. ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีครูช่วยราชการดังนี้
 
1.  การยื่นคำขอประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยื่นคำขอ ณ สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่ช่วยราชการอยู่ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติงานตรงตำแหน่งที่ขอให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและมีผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน
 
2.  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นช่วยราชการอยู่ เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการประเมิน และให้ประเมิน ณ สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่ช่วยราชการอยู่
 
3.  การพิจารณาผลการประเมิน ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณา ในกรณีอนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ที่ผู้นั้นสัดกัดอยู่ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
 
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2554,15:10   อ่าน 1525 ครั้ง