ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 18) 02 เม.ย. 62
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 13) 26 มี.ค. 62
รับนักเรียนปีการศึกษา2562 (อ่าน 38) 06 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ (อ่าน 98) 23 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ (อ่าน 96) 21 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 96) 14 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 193) 05 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 203) 30 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (อ่าน 173) 28 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) (อ่าน 169) 17 พ.ค. 61
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 196) 02 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 309) 13 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกบัญชี (อ่าน 315) 23 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาบัญชี (อ่าน 300) 21 มิ.ย. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกการบัญชี (อ่าน 356) 14 มิ.ย. 60
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 356) 13 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 530) 03 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสรา้งบ้านพักนักเรียน/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 317) 15 ธ.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้าง (อ่าน 293) 30 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกบัญชี (อ่าน 416) 26 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาบัญชี (อ่าน 390) 24 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกการบัญชี (อ่าน 390) 17 พ.ค. 59
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปี 2559 (อ่าน 313) 21 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 336) 04 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) (อ่าน 408) 09 ธ.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 387) 29 ก.ค. 58
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 376) 11 เม.ย. 58
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 398) 02 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 361) 02 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้่างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 372) 27 มี.ค. 58
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (อ่าน 341) 26 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 368) 25 มี.ค. 58
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 403) 23 มี.ค. 58
ด่วน!!! ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกการตลาดหรือสาขาการบัญชีหรือบริหารธ (อ่าน 382) 19 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 364) 18 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกการตลาดหรือสาขาการบัญชีหรือบริหารธุรกิจ (อ่าน 379) 13 มี.ค. 58
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน (อ่าน 369) 13 มี.ค. 58
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาคเบ็ดเสร็จ ค (อ่าน 332) 16 ก.พ. 58
เอกสารสอบราคาจ้าง (อ่าน 350) 05 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ ค (อ่าน 369) 05 ก.พ. 58