ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.7 KB 10
คำสั่งปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 892.2 KB 10
วัดผล-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.31 KB 10
วัดผล-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115 KB 11
วัดผล-10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115 KB 12
วัดผล-9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.05 KB 8
วัดผล-8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.83 KB 9
วัดผล-7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.89 KB 15
วัดผล-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.71 KB 16
วัดผล-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.69 KB 9
วัดผล-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.03 KB 12
วัดผล-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.77 KB 8
วัดผล-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.45 KB 10
วัดผล-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.02 KB 9
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.5 KB 1636
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงส้วมมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง/๒๗ (ต่อค่ะ) แบบรายการประมาณราคา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 937
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงส้วมมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง/๒๗ Word Document ขนาดไฟล์ 59.84 KB 199
ปพ. 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.27 KB 131
ใบขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.74 KB 195
ใบแจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.9 KB 195
ประกาศสอบซื้อหนังสือ (ต่อ) ค่ะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.6 MB 157
ประกาศสอบซื้อหนังสือ 1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 153
เอกสารประกอบการสอน Krayasat OTOP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.01 KB 1985
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางวัน เดือน พฤษภาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.95 KB 245
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางวัน เดือน เมษายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.92 KB 1262
เกณฑ์การประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.51 KB 212
ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 13.36 KB 275
แบบขออนุญาตรถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 4650
แบบสัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.19 KB 845
แบบคำขออนุมัติซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.08 KB 222