ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
204 หมู่ 3   ตำบลจันทิมา  อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5585-4076
Email : ratpricha@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :